در مورد ویلای شهرکی بیشتر بدانیم :

به مجموع ویلاهایی که داخل یک محدوده محصور و دارای مشاعات مانند : استراحتگاه مهمان ، نگهبانی 24 ساعته درب کنترلی وخیابان بندی های اصولی می باشد. تمامی خدمات ومشاعات در اختیار ساکنان و صاحبان شهرک می باشد.
شهرک ها دارای هیت مدیره هستند ، و تمامی هزینه ها بین اعضا تقسیم شدهو قوانین داخلی خود را دارد.

چت آنلاین
ارسال از طریق Whatsapp