تفاوت سند شش دانگ و تک برگ :

یکی از مهم ترین و پرتکرارترین سوالات تفاوت سند ششدانگ وتک برگ هستش ، سند شش دانگ بدان معناست که کل یک ملک متعلق به صاحب سند است اما در سند تک برگ ملک بین افرادی که در ملک سهیم هستند تقسیم شده است و قسمت های تقسیم شده هرکدام یک سند مجزا دارند.

چت آنلاین
ارسال از طریق Whatsapp