قولنامه با کد رهگیری چیست ؟

در سال 1387 دولت بخشنامه ای صادر کرد تا با توجه به آن تمامی معاملات انجام شده در بازار مسکن به طور هوشمند و سیستمیک در یک سامانه معاملات آنلاین ثبت شود.
گرفتن این کد رهگیری در معاملات ملکی امروزه اهمیت بسیار فراوانی داردیکی از این مزیت ها تضمین امنیت معاملات ملکی است، با گرفتن کد رهگیری امکان ثبت معامله ای دیگر برای آن خانه یا ملک وجود نخواهد داشت پس دیگر نگرانی بابت فروش یک ملک به چندین نفر از بین می رود. هنگامی که یک ملک به طریق الکترونیک و آنلاین در سامانه ثبت می شود و کد رهگیری آن صادر می شود پیامی به سایر بنگاه های معاملاتی می رود و امکان ثبت معامله دیگر برای ملکی با همین مشخصات و کد پستی وجود نخواهد داشت.

چت آنلاین
ارسال از طریق Whatsapp